Chcete mať na záhrade jašterice alebo hady?

V júnovom čísle Záhradkára nám vyšiel ďalší článok. Po pozitívnych reakciách čitateľov na článok o užitočnosť hadov na záhrade, sme boli oslovení aby sme poradili záhradkárom čo robiť ak by chceli týchto pomocníkov prilákať na svoju záhradku. Rozšírenú verziu článku nájdete tu:

 

 


Jašterice, slepúch ale aj naše hady potrebujú na prežitie vhodné prostredie, zimovisko, liahnisko a úkryty. Plazy sú skupinou zvierat, ktorá asi najviac trpí intenzifikáciou využívania krajiny. Kvôli dotovanému veľkoplošnému poľnohospodárstvu kedy aj posledné lúky začínajú byť obhospodarované, remízky zaorávané a chemicky sterilizované polia ostávajú bez života. Okolie ľudských obydlí sa stáva jediným pre plazy vhodným prostredím. Vyhovujú im hlavne násypy pri cestách, staré cintoríny, sady a záhradky, opustené stavby, okraje viníc a dokonca aj skládky stavebného odpadu.

Základným predpokladom nato aby sa vo vašej záhrade začali vyskytovať plazy sú úkryty. Chránia ich pred predátormi a prudkými zmenami teploty a vlhkosti. Jašterice a hady radi využívajú ako úkryty kopy kameňov alebo konárov. Takže skalka z dostatočne veľkými kameňmi poslúži nielen esteticky pekne ale pomôže prilákať aj týchto pomocníkov. Rovnako poslúžia aj kopy dreva. Zaujímavým riešením ako sa zbaviť buriny natrvalo pri plotoch je umiestniť tam starý koberec prípadne nepotrebné dosky. Tieto po nejako čase prerastie mach a budú zaujímavým doplnkom v záhrade. Zároveň poskytnú ideálny úkryt pre hady a slepúchy. Kopy kameňov roztrúsené v priestore, kamenné steny, kopy dreva a konárov, staré dosky umiestnené vkusne po záhrade zvýšia možnosti úkrytov.

5

 

Zimovisko je miesto kde zvieratá prečkávajú zimu. Na tomto mieste neklesá teplota pod bod mrazu. Toto kritérium na záhrade spĺňa kopa hnoja alebo piesku, jamy vyplnené rastlinným odpadom,  pivnice a iné podzemné priestory. Keď nie je lepšia možnosť dokážu prezimovať aj pod kameňmi, v dierach, v skalách, kopách lístia a konárov alebo v dutých kmeňoch.

Liahnisko musí umožniť inkubáciu a liahnutie mláďat. Hnijúci organický odpad v kompostoch, kopy lístia a iného rastlinného odpadu, kopy sena, slamy a pilín dokážu na tento účel vhodne poslúžiť. Namiesto „tradičného“ jesenného pálenia lístia (ktoré je zakázané) by ste si toto lístie mohli zhromažďovať na okrajoch záhradkárskych osád a lesov, vytvoril by sa tak prírodný kompost, ktorý by mimo obdobia zimného spánku a inkubácie slúžil ako kvalitné hnojivo. Niektoré druhy jašteríc zahrabávajú vajíčka do piesku alebo pôdy.

Zimovisko, liahnisko, úkryt v jednom sa dá aj vytvoriť. Na mieste kde svieti celý deň slnko (južná strana) vykopete jamu s rozmermi cca. 1x1m s hĺbkou aspoň 0,5m. Z jednej strany vykopete 20cm hlboký a 1m dlhý jarok do ktorého vložíme starú rúru na prechod. Ten poslúži ako vstup do zimoviska. Vstup by mal smerovať do kopca aby do zimoviska nezatekalo.

Schéma prierezu zimoviska/liahniska/úkrytu

Do pripravenej jamy nasypeme väčšie kamene (aspoň 20cm) a prekryjeme ich plechom doskou alebo igelitom aby sa neupchali medzery medzi kameňmi. Nato nahádžeme rastlinný odpad, ktorý vytvorí kompost (listy, pokosenú trávu). Po čase treba túto hmotu doplniť. Tento kompost je vhodné prekryť pletivom s cca. 5cm okami ako ochranou pred predátormi. Navrch naukladáme kamene, dosky alebo konáre, ktoré budú slúžiť ako úkryty.

 

Čo nerobiť?

Vypaľovanie trávy zabíja plazy ale aj ich potravu, ničí úkryty, liahniská a zimoviská. Bažanty, hydina a iné hrabavé vtáky, potkany, túlavé mačky zabíjajú nielen jašterice a hady ale aj iné vzácne zvieratá z našej prírody. Najhorší vplyv na život plazov v záhradách má znečistenie prostredia pesticídmi a iným chemikáliami.

Odstraňovanie lístia a iného rastlinného odpadu, padnutých a starých stromov, rozoberanie kompostov a hromád piesku by ste nemali robiť počas obdobia zimného spánku (október-marec) a inkubácie vajec (máj-júl).

Prikladáme podobu v akom bol článok uverejnený v záhradkárovi