“Chvályhodné aktivity členov Združenia priateľov herpetofauny (nielen) pre žiakov ZŠ”

deti3V mailovej schránke sme si našli veľmi milý a motivujúci email. Presne o toto nám ide a po prečítaní nasledovných riadkov si môžeme povedať, “má to zmysel”.


V nasledujúcich riadkoch by som sa chcela zmieniť o zaujímavých aktivitách členov Združenia priateľov herpatofauny, ktoré si zaslúžia uznanie.O existencii  tejto skupiny milovníkov plazov a ich webovej stránky som sa dozvedela úplnou náhodou začiatkom júla 2010. Počas turistickej vychádzky na Slavkovský štít sme na spráchnivenom pni vedľa lesného chodníka tesne za Starým Smokovcom zbadali jaštericu. Bola iná ako druhy, ktoré som mala možnosť pozorovať v minulosti. Hneď na prvý pohľad ma upútala svojím pomerne tučným telom, ktoré pre tieto druhy živočíchov nebýva typické.


vivipara

Jašterica živorodá pri Starom Smokovci


Doma som si vo viacerých  encyklopédiách overila, že ide o jaštericu živorodú. Istota je však istota, a preto som po ukončení tejto identifikácie siahla i na web…


Najznámejší vyhľadávač ma naviedol na zaujímavú stránku www.plazyunas.com., na ktorej Združenie priateľov herpetofauny predstavuje celý rad informácií o plazoch žijúcich na Slovensku slovom i fotoobjektívom. Ponúka  komplexne spracovaný celý tucet u nás žijúcich plazov – jašterice, hady i korytnačku. Ako učiteľka biológie som zažila opakovanú radosť – veď spracované údaje  o týchto živočíchoch sú využiteľné priamo na vyučovacích hodinách biológie a prírodopisu!


deti


Čítala som však ďalej a z mojich úst neprechádzali vychádzať slová uznania. Webová stránka obsahuje i popis uskutočnených aktivít (vybudovanie učebne a teraristického krúžku, monitorovanie v teréne, revitalizácia plazov v prírode, prednášky s ukážkami plazov pre študentov…).


“Zlatý klinec programu” prišiel, keď som sa dostala k odseku, v ktorom som si prečítala:
Za financie, ktoré sa združeniu podarilo vyzbierať v rámci 2% dane, sa rozhodli členovia pripraviť vzdelávacie materiály o plazoch a ich ochrane. Vytlačené sú vo formátoch A3 vo farebnom prevedení. Záujemcovia môžu o ich bezplatné zaslanie požiadať po uvedení účelu, na ktorý ich chcú využiť. Adresy nájdu na vyššie uvedenej webovej stránke v časti Kontakty.


deti1


V októbri 2010 som na základe tejto informácie napísala podpredsedovi Združenia pánovi Milanovi Oselskému z Košíc. Jeho rýchlou odpoveďou a zaslaním piatich desiatok kusov plagátov (z každého druhu po 25) na adresu našej školy som bola veľmi potešená. V novembri 2010 som túto vynikajúcu učebnú pomôcku využila v 7. ročníku na vyučovaní biológie v učive “Ochrana stavovcov“  a začiatkom januára 2011 v 6. ročníku v učive “Chránené živočíchy” (keďže celý tucet u nás žijúcich plazov patrí k zákonom chráneným druhom). Keď som tieto plagáty používala v 6.A, jeden zo žiakov – Lukáš Trhaj – mi oznámil, že presne takýto plagát má dokonca doma – dostal ho, keď sa zúčastnil jednej z výstav, ktorú priatelia herpetofauny organizovali v Košiciach. Vyjadroval sa o nej v superlatívoch a jeho pochvalné slová potvrdila i mamka, ktorú som v ten deň stretla.


deti3


Minulý týždeň mi tieto materiály veľmi pomohli v 5. ročníku v rámci vyučovacích hodín “Lesné obojživelníky a plazy“. Sú spracované veľmi prehľadne, napísané zrozumiteľne a zaujímavo (nielen) pre milovníkov prírody – upútali dokonca i rómskych žiakov, čo nebýva na vyučovaní pravidlom.


deti2


Preto: “Milí priatelia herpetofauny – ešte raz obrovská vďaka!

Uznanie za dobré skutky, ktoré ste vykonali v prospech plazov a  ich poznania (nielen) pre žiakov ZŠ. Keby v takomto duchu konali i ostatní občania, príroda by asi nestihla ďakovať…


RNDr. Danica Božová
učiteľka biológie a prírodopisu
ZŠ Mierová
059 21 Svit


zdroj: http://snaturou2000.sk/spravodajca/uznaniahodne-aktivity-clenov-zdruzenia-priatelov-herpetofauny