Jarné stretnutie v Krupinskej planine

Prvý tohtoročný výlet do oblasti Krupinskej planiny sa začal na Zelený štvrtok, kedy sa zhromaždili prví členovia v skautskom dome. Všetci sme dorazili podvečer, takže nemohol začať snáď ani inak ako predstavovaním nových členov, opekačkou a nutnou dezinfekciou tela pred plánovaným výletom (aby sme snáď niečím nenakazili plazy). Celý večer sa niesol v duchu plánovania výletov a perfektnú atmosféru dotváral Jirka Haleš, ktorý celý večer spríjemnil jeho pesničkami a historkami.V piatok dorazil aj zvyšok nášho týmu a výlet mohol začať. Prvý výstup bol na „veľký kopec“, do zdolávania ktorého sme sa všetci hrdinsky pustili. Príjemne nás prekvapil hojný výskyt jašterice zelenej (Lacerta viridis), ktorej mláďatami sa to na niektorých miestach doslova hemžilo. Mnohým z nás sa splnil sen, keď sme konečne na vlastné oči zbadali aj krásavicu krátkonôžku (Ablepharus kitaibelii fitzingeri), ktorá tam je v relatívne životaschopnej populácii. Rasťovi sa podarilo nájsť aj dve mláďatá užovky hladkej (Coronella austriaca), tak sme sa predbiehali vo fotení. Návrat prebehol u niektorých členov aj zrýchlenou formou po tom, čo sa stretli so stádom malých diviakov.

dscn3977 ablepharus-kitaibelii-8
účastníci zájazdu krátkonôžka štíhla


Na obed sme sa presunuli na východ na „malý kopec“ kde sa ku nám pridal aj miestny znalec Robo Csekes. Tam bol už výskyt krátkonožiek obmedzený na menšiu plochu pri vrchole. Bola nájdená krásna modelka jašterica zelená(Lacerta viridis), ktorá nám zapózovala na kameni. Tomu sa potešili všetci okrem Jirku. Ten ako jediný kameraman neustále hromžil. Tak sa aspoň snažil do nej tajne štuchať aby sa mu pohla. Samozrejme za hromženia ostatných nadšencov – fotografov. Našiel nás aj pekný samček slepúcha, ktorý sa postavil Miňovi a mne do cesty pri návrate. Po tomto výlete sme sa stretli v miestnej reštaurácii, kde si tí hladnejší z nás dali aj obedovečeru, ktorú sme spláchli hojnou dávkou chmelovej polievky.

lacerta-viridis-32 dscn3963
modelka obedovečera


Večer sme zavŕšili bojovou poradou, ktorú sme odborne nazvali „Výročna členská schôdza“. Po schôdzi sme sa samozrejme stretli pri táboráku, kde sa rozoberali všetky možné aj nemožné témy a hojne sme sa dezinfikovali.


V sobotu sme sa vydali na pokorenie ďalších „kopcov“ na juhu Slovenska. Cestu sme uskutočnili dvoma autami po „cestách aj necestách“. V prvom aute vedenom Miňom, sa strhla vášnivá debata, ktorú vyvolal Jirko svojimi povedzme dosť nekonvenčnými názormi. V tom druhom, vedenom Rasťom, sa potvrdila odborná znalosť zemepisu našich členov. Polhodinu posádka hromžila na vedenie Slovenskej republiky za nepublikovanie slovenských nápisov na značkách. Až potom osadenstvo auta zistilo, že sú v Maďarsku. Po dorazení do cieľa sme našli pekné zastúpenie jašterích zelených, potvrdil sa nám aj výskyt krátkonôžky. Všetkých milo prekvapil nález krásavice užovky stromovej (Zamenis longissimus). Po výlete sme sa stretli v miestnom šenku, kde sme výlet úspešne ukončili.

ablepharus-kitaibelii-9 hales
krátkonôžka štíhla Jirka s eskulapkou


V nedeľu sme zostali len štyria najvytrvalejší členovia: Miňo, Jirka, Bea a ja. Rozhodli sme sa pokoriť miestnu zrúcaninu hradu. Už po ceste sme našli krásne salamandry škvrnité(Salamandra salamandra). Dolu pod hradom nám skrížila cestu bojovne naladená užovka obojková(Natrix natrix), ktorá nám predviedla „kobriu“ hlavu pri obrane svojho územia. Na hrade sme našli silnú populáciu jašterice múrovej(Podarcis muralis) a zopár jedincov jašterice zelenej. Napriek slušnej populácií jašterkoplašiek ( Miňove vedecké pomenovanie ľudskej populácie), ktorá vytrvalo bránila našej snahe urobiť pekné fotky plazov. Cestou z hradu sa nám ešte podarilo odfotiť statného samca slepúcha lámavého (Anguis fragilis ), ktorý si pokojne oddychoval v sutinách skladiska.

podarcis-muralis-5 dscn4217
jašterica múrová ach tie jašterkoplašky


Čo dodať na záver? Výlet prebehol nad moje očakávania. Týmto by som sa chcel poďakovať za účasť všetkým členom aj nečlenom a popriať nám do budúcnosti čo najviac podobne úspešných výletov a čo najmenej „jašterkoplašiek“.