LN: Vyvrátený mýtus: Hady nie sú zlé, a netreba ich preto zabíjať

logoČlánok o vreteniciach sa dá napísať aj objektívne a bez zbytočných emócií a snahe o senzáciu …..

Článok, ktorý vyšiel v Ľubovnianskych novinách a na ktorom sme sa čiastočne svojimi vyjadreniami podieľali.

ln