Náučná tabuľa pri VN Parina

V týchto dňoch sa podarilo zrealizovať v rámci projektu náučný chodník Majdán náučnú tabuľu o plazoch žijúcich v okolí Horných Orešian a Majdánu.

 

 

 

 

 

 

Už dlhšie sme chceli v tejto oblasti spraviť podobnú tabuľu aby turisti vedeli, že plazy ktoré tu žijú sú neškodné a netreba sa ich báť. Podarilo sa to až vďaka spolupráci s Lesy SR, š.p.. Verím, že sa nám podarí takýchto informačných tabúľ zrealizovať na viacerých miestach na Slovensku.