Nový Bobrík “Hepretológ”

Vzdelávanie detí a mládeže považujeme v oblasti osvety za najdôležitejšie. V najnovšom čísle časopisu Skaut bola predstavená nová skautská odborka s názvom Herpetológ, ktorá vznikla za pomoci členov Združenia priateľov herpetofauny. Ďakujeme členom skautského programu za spoluprácu a dúfame že sa nám týmto spôsobom podarí osloviť mladých ľudí, ktorých plazy zaujmú natoľko, aby sa rozhodli venovať čas ich štúdiu a ochrane.