Reportáž z výletu v Nízkych Tatrách – Liptovská Teplička

dsc_1343Máme za sebou ďalší výlet spojený s mapovaním výskytu plazov pre Národný park Nízke Tatry.
V dňoch 10.-13. júla sa uskutočnilo ďalšie stretnutie členov Združenia priateľov herpetofauny zamerané na mapovanie špecifickej oblasti Nízkych Tatier. Cieľovou oblasťou bolo okolie dediny Liptovská Teplička kde sa nachádza terénna stanica NAPANTu. Predpokladali sme podobné prírodné podmienky ako boli pred rokom v Dúbrave ale realita bola iná.

dsc_1289vretenica severná (Vipera berus)
V celej oblasti sme nenarazili na jedinú lokalitu s koncentráciou plazov nad 5 jedincov rovnakého druhu. Takže vo všeobecnosti sa nedá v tejto oblasti hovoriť o konkrétnych lokalitách s výskytom jednotlivých druhov plazov. Skôr môžeme hovoriť o riedkom výskyte jedincov rovnakého druhu v rámci celej oblasti. Konkrétne sa dá povedať, že v celej oblasti sa vyskytujú vretenice severné (Vipera berus) – aj čierna forma, jašterice živorodé (Zootoca vivipara), jašterice krátkohlavé (Lacerta agilis) a slepúchy lámavé(Anguis fragilis). Zaujímavosťou je spoločný výskyt jašteríc živorodých a krátkohlavých prakticky na identických lokalitách s tým, že Zootoca vivipara sa vyskytovala na svahoch a Lacerta agilis na jeho úpätí.
vipera-berus-9čierna forma vretenice severnej
Pri tamojšom potoku sú ideálne podmienky na výskyt užovky obojkovej, avšak počas nášho pobytu sa nám nepodarilo tento predpoklad potvrdiť. Rovnako je v celej oblasti dosť potravy pre užovky hladké, ktoré sa nám rovnako nepodarilo nájsť, takže ich výskyt tu je otázny.
dsc_1137jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis)
Zarazil nás vysoký počet zabitých vreteníc tamojším obyvateľstvom, ktorý sa rovnal počtu nami nájdených jedincov za dané obdobie. Je nevyhnutné zvýšiť informovanosť obyvateľov a formou osvety ich od tohto prežitku odnaučiť. Nie je to spôsobené tým, žeby nevedeli, že je to nesprávne. Pri každom náleze mŕtveho jedinca sa totiž tvárili, že to oni nie alebo že sama im skočila pod kolesá voza s konským záprahom…
dsc_1234
jašterica živorodá (Zootoca vivipara)
Tamojší biotop je diametrálne odlišný od biotopu v okolí Dúbravy. Zarastené stráne a mizivé množstvo xerotermných južných svahov neposkytujú ideálne podmienky pre koncentrovaný výskyt plazov. Preto o spomínaných druhoch môžeme s dávkou nadsázky hovoriť, že sú „všade a nikde“.

Komentáre

  1. bléééééé hovorí:

    čierna vretenica je nádherná!!. Super!! Túžim vidieť takúto!!