Stavba zimoviska pre Zamenis longissimus

Už niekoľko rokov pozorujeme na lokalite v okolí obce Nevoľné výskyt nášho najdlhšieho hada a to užovky stromovej (Zamenis longissimus). Tento rok sme sa rozhodli pomôcť populácií tohto krásneho plaza, stavbou zimoviska. V nasledujúcom krátkom článku by sme vám radi ukázali že nejde o nič náročné.

 

 

 

 

Postup bol nasledovný.
Najprv sme vykopali jamu o rozmeroch cca 1x1m o hĺbke 0,5m a z nej ústiacu plytkú priehlbinu do ktorej sme vložili starú odkvapovú rúru, ktorá bude slúžiť ako vchod do zimoviska. Do vykopanej jamy sme začali skladať kamene a to tak aby medzi nimi boli dostatočne veľké medzery a aby nehrozilo zavalenie obyvateľov.

Vyplnenú jamu je nutné zakryť, my sme použili plech, avšak dá sa použiť aj igelit či starý koberec. Následne treba na zakrytú jamu navŕšiť kompost alebo niečo čo bude hnitím vytvárať teplo, my sme použili hnoj zmiešaný so slamou.

 

Takéto zimovisko je potrebné prekryť vrstvou pletiva s dostatočne veľkými okami, ktoré slúži ako ochrana pred predátormi.

Nakoniec sme na pletivo naskladali rôzne konáre. Po dokončení zimoviska sme si ešte urobili menšiu brigádu a vyčistili okolie od odpadkov.

(Hotové zimovisko)

(Odpad vyzbieraný po okolí)

Každý kto uvažuje nad týmto spôsobom pomoci našim plazom by nemal váhať. Veď koniec koncov nejde o nič zložité, len o deň strávený s priateľmi a zakončený dobrým pocitom.

Na záver, no v neposlednom rade, by sme radi poďakovali starostovi obce Štefanovi Henželovi a taktiež majiteľovi pozemku Stanislavovi Balážovi, ktorých náš nápad nadchol a podporili nás. Dúfame že čoskoro zaznamenáme v zimovisku prvých obyvateľov.

Komentáre

  1. Adam Javorčík hovorí:

    Enni Lobby, výskyt Zamenis longissimus na tejto lokalite sa v priebehu posledných rokov rapídne znížil, čo možno pripísať tažbe a zvláčaniu dreva z okolitých lesov. Či je zimovisko už obývané nevieme zatiaľ s istotou konštatovať, snažíme sa lokalitu menej navštevovať a hady nerušiť. Takže by sme sa radi vyhli nepodloženým domienkam, avšak keď budeme pozorovať nejakých obyvateľov určite o tom budeme informovať :)

  2. Enni Lobby hovorí:

    Za aký čas myslíte, že si zameniska tento úkryt nájde? pekná práca, pozravujem :)

  3. Radwan hovorí:

    Pekné :) Už len trochu popracovať na jazykovej stránke a bude to perfektné.