Stretnutie členov ZPH v severnej časti NAPANTu

p106047826.-29. augusta sa uskutočnilo ďalšie celoslovenské stretnutie členov Združenia priateľov herpetofauny. Tentokrát sme si vybrali okolie dedinky Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši v Nízkych Tatrách. I keď sa jedná o severnú časť NAPANTu (Národný park Nízke Tatry) s prevažne severne orientovanými kopcami, zostali sme milo prekvapení z druhovej pestrosti a aj množstva tu žijúcich plazov.


Na miesto sme dorazili vo štvrtok večer. Ubytovaní sme boli v malej chatke, ktorá slúži ako terénna stanica pre pracovníkov NAPANTu. Je to skôr provizórna ubytovňa ale na naše účely bola postačujúca. Keďže sme tam boli v období keď Slovensko sužovali tropické, takmer 40 stupňové horúčavy, ostali sme zaskočení keď sme sa ráno uzimení prebrali do 12 stupňového chladného rána (paradoxne na tú dolinu vraj extrémne teplo).

p1060257mlok karpatský (Triturus montandoni)


Prvý deň sme si vybrali na základe topografických snímkov (vďaka Dušanovi) najvhodnejšiu trasu smerom na vrch Siná. Podľa Dušanovho odhadu sme mali zvládnuť cestu asi za 1 hodinu. My sme si povedali, že to bude teda minimálne raz toľko. No nakoniec sme tam ani nedorazili keďže po 3 hodinách šľapania po kopcoch sme boli stále 700m od vrchu a prevýšenie z našej aktuálnej polohy ktoré nás ešte čakalo presahovalo 500 m (a to bolo ešte treba zostúpiť nižšie do doliny). Mýliť sa ľudské. Napriek tomu sme videli krásne scenérie a aj niekoľko jašteríc živorodých /Zootoca vivipara/, ktoré sa relatívne hojne vyskytovali na okrajoch svahov a rúbaniskách. Najväčším prekvapením bolo nájdenie užovky obojkovej /Natrix natrix/ v nadmorskej výške približne 1100 metrov. Nemenej zaujímavým bol výskyt vzácneho mloka karpatského /Triturus montandoni/ vo výške okolo 1000 m.n.m.. Večer sa k nám pripojili ďalší členovia a pri opekačke sme dohodli postup na ďalší deň.

zootoca-vivipara-6 vipera-berus-28
jašterica živorodá
Zootoca vivipara
vretenica severná
Vipera berus

Druhý deň sme sa vybrali do okolia Liptovskej Mary. Táto výprava bola prekvapivo úspešná lebo sa nám podarilo nájsť 5 vreteníc severných /Vipera berus/, 4 užovky hladké /Coronella austriaca/, 3 užovky obojkové /Natrix natrix/, 1 slepúcha lámavého /Anguis fragilis/ a 2 jašterice múrové /Podarcis muralis/. Po návrate sa nám podarilo v okolí našej chaty vidieť červenú formu vretenice severnej /Vipera berus/, lokalitu s výskytom jašterice krátkohlavej /Lacerta agilis/. A tesne navečer sme pod Chabencom na juhozápadnom svahu našli lokalitu s množstvom jedincov jašterice živorodej /Zootoca vivipara/ na ktorej sme videli aj párik vretenice severnej /Vipera berus/.

vipera-berus-25 p1060478
vretenica severná – červená forma
Vipera berus
užovka hladká
Coronella austriaca

Posledný deň sme sa kvôli zhoršujúcemu sa počasiu rozhodli našu výpravu ukončiť. Nikto však nebol sklamaný keďže naše úlovky presiahli všetky naše očakávania. Vyvrátili sme naše mylné očakávania, že severná časť Nízkych Tatier patrí medzi menej hojné lokality s výskytom plazov.

anguis-fragilis-7 vipera-berus_0
slepúch lámavý
Anguis fragilis
vretenica severná
Vipera berus