Užovka fŕkaná, Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

natrix-tessellata-8Ide o hada viazaného na vodné prostredie viac ako užovka obojková. Tento teplomilný had je veľmi plachý a tažko spozorovateľný. Je vynikajúci plavec, ktorý sa často potápa pod hladinu. Pod vodou dokáže vydržať až 16 minút a ponoriť sa do hĺbky až 3 – 4 metrov. Užovka fŕkaná prežije podstatnú časť svojho života vo vode a toto prostredie opúšťa len vo výnimočných prípadoch alebo neskoro v noci.

Popis: Telo hada je štíhle, zo strán sploštené s pomerne dlhým chvostom. Sfarbenie je veľmi premenlivé. Chrbát býva sivý až olivovo zelený, no môže byť aj hnedý či čierny. Na chrbte sa tiež vyskytujú väčšie či menšie tmavé škvrny, ktoré často prechádzajú do šachovnicového, alebo priečne pruhovaného vzoru. Hlava je dlhá, trojuholníkového tvaru, výrazne oddelená od tela. Pokrytá je veľkými kýlovými šupinami. Oči sú veľké so zreteľnou kruhovou zrenicou.


Rozšírenie: Vyskytuje sa súvisle od Stredomoria a južnej časti Európy až po západnú a strednú Áziu. Vyskytuje sa aj v Nemecku, ale tieto lokality sú veľmi ohrozené, hlavne v povodí rieky Rýn.


Biotop: Užovka fŕkaná žije hlavne pri pomaly tečúcich riekach, ktoré majú husto zarastené brehy. Taktiež sa vyskytuje aj v husto zarastených jazerách s dostatočným množstvom rýb.

natrix-tessellata-5
Užovka fŕkaná je obdarená skvelým maskovaním


Veľkosť: Tento druh dorastá do 90 – 100cm, samce dorastajú len okolo 75cm.


Potrava: Rozhodujúcu časť potravy tvoria ryby, v menšom množstve už obojživelníky či hmyz. Je ale potrebné dodať, že zloženie potravy závisí aj od lokality a od ročného obdobia.

natrix-tessellata

užovka fŕkaná s úlovkom


Pohlavie: Základným odlišovacím znakom je dĺžka, pričom samice sú dlhšie a mierne hrubšie ako samce. Druhým znakom pohlavnej dvojtvárnosti je chvost, pričom samce ho majú dlhší a pri koreni širší.


Rozmnožovanie: Párenie prebieha v máji a nápadne sa podobá užovke obojkovej, ale užovka fŕkaná sa nezhlukuje do tak početných skupín. Samičky pri kladení vajíčok opúšťajú vodné prostredie a vyhľadávajú suché miesta, ktoré sú často vzdialené aj 1,5 km od brehu rieky. Vajíčka samičky kladú do vlhkého, tlejúceho lístia koncom júna až začiatkom júla. V znáške býva 5 až 35 bielych vajíčok s kožovitým obalom. Mláďatá sa liahnu koncom augusta až začiatkom septembra a pri narodení majú 15 až 24cm. Mláďatá sú veľmi pohyblivé, čulé, živé a krátko po narodení opúšťajú miesto znášky.

natrix-tessellata-2
So svojou typickou korisťou


Obrana: Hlavnou obranou užovky fŕkanej je rýchli únik do vody a vďaka výborným plaveckým schopnostiam rýchlo opúšťa miesto nebezpečenstva, pričom pláva prevažne pod hladinou. Ak je vyrušená počas prijímania potravy, tak korisť vyvrhne a utečie.


Ochrana: Z počiatku bol tento had v obrovských množstvách zabíjaný pre potreby kožiarskeho priemyslu a v rokoch 1931 až 1932 bolo na Apšeronskom polostrove chytených až 60 000 kusov. V súčasnej dobe je hlavným problémom narastajúci počet vodnej dopravy a zvýšenie rekreačného priemyslu. Často sú pri tom ničené jazerá a prerábané na rekreačné centrá. Veľký podiel na jej stavoch majú aj rybári, ktorý ju vo svojich umelo vybudovaných rybníkoch považujú za škodnú a zabíjajú tieto krásne hady. Taktiež úprava brehov riek je jedným zo základných dôvodov čoraz nižších počtov týchto hadov. Na Slovensku je síce tento had hlavne na juhu krajiny relatívne v dostatočnom počte, ale v Nemecku je následkom vyššie uvedených činností na pokraji vyhynutia. Preto by sme si užovku fŕkanú mali vážiť a snažiť sa, aby sa situácia z Nemecka nevyskytla aj u nás.


Dĺžka života: Pravdepodobne 15 až 20 rokov.

 

Výskyt u nás: Vyskytuje sa pozdĺž tokov riek ako sú Dunaj, Váh, Hron, Nitra, Slaná, Torysa, Bodrog.


Synonymá: V českej republike je to užovka podplamatá.

Komentáre

  1. mino hovorí:

    Ano kedze nevedia si ju rozhryzt

  2. Mora hovorí:

    Oni tie ryby zhltnu v celku?

  3. Edit hovorí:

    v Kucisdorfskej doline v Pezinku,v priehrade ich je dost…su krasne :) dufam,ze nevyhynu…