Beseda o hadoch na Deň zeme

22.4.2016 na Deň zeme sme boli oslovený s možnosťou spraviť pre deti besedu o hadoch Slovensko. Úlohy sa zhostil kolega Vilo Vongrej, ktorý podľa ďakovného listu úlohu zvládol na jednotku.
Fotografiu z besedy aj list aký sme dostali ako poďakovanie nájdete v článku.

 

 

 

 

Dobrý deň,
za mňa a najmä za naše deti zo ZŠ Medzilaborecká, BA sa Vám a p. Vongrejovi chcem poďakovať za úžasný zážitkový Deň Zeme. P. Vongrej  svoj dnešný čas, celé doobedie, venoval žiakom  druhého stupňa. Uskutočnil 5 besied, deťom pútavo opísal a ukázal päť druhov plazov, 4 druhy našich užoviek a slepúcha, ktoré môžu naše deti stretnúť v okolí Malých Karpát.

Deti sa o živote týchto živočíchov veľa dozvedeli, mohli sa ich aj dotknúť, pohladiť ich a presvedčiť sa, že strach z nich  je neopodstatnený. Naopak v prírode majú významnú úlohu a pre človeka sú prospešné.

Ďakujem za spoluprácu, Jarolímková, učiteľka biológie