Prednáška na základnej škole v Púchove

Na základnej škole Jána Amosa Komenského v Púchove sa 6.6. 2017 organizovala prednáška o plazoch pre deti tretieho, piateho a šiesteho ročníka.

 

 

 

 

 

 

 

Naša členka Simona Gežová v priebehu piatich prednášok žiakom vysvetlila pôvod plazov a z väčšej časti sa venovala práve hadom, pri ktorých sa zamerala na ich zmysly, ekológiu, správanie a rôzne zaujímavosti. Žiaci boli veľmi aktívni a mali počas prednášky aj po nej množstvo otázok.  Simona priniesla na ukážku aj niekoľko zvlekov a dvoch živých hadov, aby si ich žiaci, prípadne aj pedagógovia mohli chytiť a nešíriť ďalej mýty, že hady sú slizké. Taktiež sa prítomní mohli pozrieť aj na odbery vzoriek krvi daných hadov, kde im bolo vysvetlené, prečo sa takéto odbery robia a na čo sú potrebné vo vedeckej sfére.